ACTUA

19 maart 2023

Filmconcert:

ter info : de inkomkaarten zijn beschikbaar. bestellen bij kaarten@concertbandantwerpen.be of 0475/742574.
vermelden : 14u30 of 19u00.
bestellen maar !!!

1 maart 2023

Beste leden

Het Bestuur van Concertband Antwerpen vzw nodigt jullie hierbij uit op de Algemene Vergadering op donderdag 23 maart 2023 om 21.30u in de repetitieruimte van de Academie voor Muziek en Woord in Hoboken, Lage Weg 141 (Ingang Atlasstraat 1), 2660 Hoboken. Voorafgaand is er gewoon repetitie.

Naast toelichting bij het jaarverslag 2022, de begroting en de toekomstplannen voor 2023, hopen we ook nog steeds dat er leden kandidaat zijn om ons bestuursploeg te vervoegen. Op die manier blijven we ons beleid diversifiëren en afstemmen op de wensen van onze leden. Twijfel je, of wil je meer weten wat dat inhoudt, spreek dan gerust iemand van het bestuur aan voor een woordje uitleg!

In bijlage kunnen jullie het verslag vinden van de laatste (digitale) Algemene Vergadering van 22 juni 2022.

AGENDA ALGEMENE VERGADERING

1)     Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering

2)     Activiteitenverslag 2022

3)     Financieel verslag + goedkeuring jaarrekening 2021

4)     Kwijting aan de raad van bestuur

6)     Goedkeuring begroting 2023

7)     Ontslagen en benoemingen

8)     Verdere planning activiteiten 2023-2024

9)     Rondvraag

Algemene Informatie
Om geldig te kunnen beraadslagen moet, volgens artikel 26 van onze statuten, minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een  gewone Algemene Vergadering. Indien dit quorum niet gehaald wordt op de vergaderingen van 23 maart 2023, zal een nieuwe Algemene Vergadering dienen worden bijeengeroepen, dewelke ten vroegste 15 dagen later kan plaatsvinden.

Stemmen per volmacht
Leden die zelf niet aanwezig kunnen zijn, kunnen zich laten vertegenwoordigen via volmacht (art. 22 van de statuten). Volgens de statuten kan elk aanwezig lid slechts één volmacht dragen.
Indien u zich wenst te laten vertegenwoordigen via volmacht, kan u het aan deze mail aangehechte formulier gebruiken.
In deze volmachten kan u zelf aangeven aan wie u volmacht wenst te geven (na afspraak met de volmachtdrager, daar deze slechts één volmacht mag dragen), of u kan de naam van de volmacht drager openlaten. In dit laatste geval zal het Bestuur uw volmacht overdragen aan een aanwezig persoon.
Gelet op het vereiste aanwezigheidsquorum zouden wij u willen verzoeken om, indien u zelf niet aanwezig kan zijn, het volmacht formulier in te vullen en aan een lid van de Raad van Bestuur te overhandigen.

Kandidaturen
De mogelijkheid bestaat om U kandidaat te stellen voor een functie in het Bestuur. Wie daarvoor wenst in aanmerking te komen dient zijn kandidatuur op te geven aan de voorzitter.

Namens het Bestuur van Concertband Antwerpen vzw (SKPB vzw),

Koen Molenaar

Voorzitter

 

Vriend worden van Concertband Antwerpen

Beste lezer, sympathisant, cultuurminnaar,

Als culturele vereniging worden ook wij continu geconfronteerd met stijgende kosten maar vooral ook dalende subsidies.

Om de werking van onze Concertband draaiende te houden moeten wij dus op zoek naar nieuwe financieringsbronnen.

Vorig jaar zijn we daarom gestart met een nieuw initiatief: “Vrienden van Concertband Antwerpen”.

Om “Vriend van de Concertband” te worden vragen wij een jaarlijkse bijdrage van 50 euro.

Naast het lidmaatschap van deze sympathieke club, geeft het u recht op 3 gratis consumpties bij de aankoop van een inkomticket voor onze zaal-concerten (Nieuwjaarsconcert, Lente/film concert).

Daarnaast hopen we stiekem dat de “Vrienden van de Concertband” een vriendengroep mag worden van sympathieke liefhebbers die ons orkest genegen zijn en ook zonder samen muziek te spelen elkaar kunnen vinden in hun gedeelde interesse.

U kan ons financieel steunen door een overschrijving van 50 euro te doen op onze bankrekening BE17 9797 8183 1321 met vermelding van “ Vriend, Naam en emailadres”; zo wordt u “Vriend van Concertband Antwerpen

We zien dit als een manier om er samen voor te zorgen dat amateurmuziek-orkesten zoals het onze, kunnen blijven bestaan.

Wij hopen jullie alvast te mogen begroeten op de middag- of avondvoorstelling van ons filmconcert op zondag 28 mei 2023 in zaal Gravenhof in Hoboken.

Alvast onze dank.

Muzikanten en bestuur

 

 

PERSBERICHT – 150 JAAR CONCERTBAND ANTWERPEN

Concertband Antwerpen, het oudste harmonieorkest van het district Antwerpen, bestaat dit jaar 150 jaar, en dat wordt gevierd!

Op zaterdag 10 september wordt het orkest ontvangen op het schoon verdiep om in de bloemetjes gezet te worden voor haar jubileum. Bij droog weer speelt het orkest erna een concert op de Grote Markt.

Concertband Antwerpen telt 45 muzikanten: koperblazers (trompet, trombone, hoorn, tuba), houtblazers (klarinet, dwarsfluit, saxofoon) en slagwerkers. Ze heeft haar thuisbasis op het Kiel, en is vanaf dit jaar een samenwerking aangegaan met de Academie Hoboken.

Concertband Antwerpen is de roepnaam van de Koninklijke Harmonie Ste Katarina en Peter Benoit vzw, die ontstond na een fusie van enerzijds de Koninklijke Harmonie Peter Benoit (°1897, 125 jaar geleden) en anderzijds de Koninklijke Fanfare Ste Katarina (°1872, 150 jaar geleden).

De Koninklijke Fanfare Ste Katarina

viert in 1932 haar 60-jarig bestaan

Concertband Antwerpen vandaag.

Wat

14u15 jubileumviering met ontvangst op het Stadhuis + receptie

16u00 concert op de Grote Markt (bij droog weer)

Wanneer

zaterdag 10 september 2022

Wie

Concertband Antwerpen (harmonieorkest), Peter Van Montfort (dirigent)

Contact / Info

Steven Van Durme            pr@concertbandantwerpen.be

0475/610.324

Website

www.concertbandantwerpen.be

________________________________________________________________________